Biodiversiteit en etnomycologie van het genus <em>Lactarius</em> (orde Russulales) in Malawi

Biodiversiteit en etnomycologie van het genus Lactarius (orde Russulales) in Malawi

Thesis type: 
Master's dissertation
Author: 
Frithjof Noë
Promotor: 
Mieke Verbeken
Year: 
2007