De Laboulbeniales (Ascomycotina) op Belgische waterwantsen en water – en oeverkevers

Thesis type: 
Master's dissertation
Author: 
Tom Werbrouck
Promotor: 
Mieke Verbeken
Co-promotor: 
André De Kesel
Year: 
2007