Diversiteit en ecologie van macrofungi op groot dood populierenhout in Vlaanderen

Thesis type: 
Master's dissertation
Author: 
Martine Van Audenhove
Promotor: 
Mieke Verbeken
Year: 
2004