Houtrot door schimmels: een verkennend onderzoek met Ramanspectroscopie

Thesis type: 
Master's dissertation
Author: 
Annabelle Vanhaecke
Promotor: 
Mieke Verbeken
Year: 
2007