Inventarisatie en ecologische voorkeur van fungi op <em>Phragmites australis</em> in Vlaanderen

Inventarisatie en ecologische voorkeur van fungi op Phragmites australis in Vlaanderen

Thesis type: 
Master's dissertation
Author: 
Gunther Van Ryckegem
Promotor: 
Mieke Verbeken
Year: 
1999